Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Elektroniczna skrzynka podawcza



Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia szybszego załatwienia spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP, na której mogą być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.

 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Lubartowie
 

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego  Rejonowego w Lubartowie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Lubartowie
 

2. Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP, adres skrzynki ESP

Sąd Rejonowy w Lubartowie - v680jst5k3/SkrytkaESP

– konto jest bezpłatne
 

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Sądu 7.30-15:30 (poniedziałek 7.30-18.00) do sekretariatu Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie ul. Lubelska 57 2  - pokój nr 118

 

na następujących nośnikach danych:

    * Dyskietka 1,44 MB
    * Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
    * Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 

   1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
   2. Akceptowalne formaty załączników to:

    * DOC, RTF
    * XLS
    * CSV
    * TXT
    * GIF, TIF, BMP, JPG
    * PDF
    * ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-07-09