Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


ZARZĄDZENIE NR Adm. 221-5/2017 dot. dni wolnych w 2017 r.


ZARZĄDZENIE NR Adm. 221-5/2017

Prezesa Sadu Rejonowego w Lubartowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie

z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lubartowie w 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a oraz art. 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2016. 2062 ze zm.) w zw. z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015. 2316 ze zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. 2016. 1666)


z a r z ą d z a   się co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się dzień 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznacza
dzień 13 maja 2017 r. dniem pracy.

 

§ 2.

Ustala się dzień 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznacza
dzień 24 czerwca 2017 r. dniem pracy.

 

§ 3.

Ustala się dzień 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznacza
dzień 26 sierpnia 2017 r. dniem pracy.

 

§ 4.

Ustala się dzień 13 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

 

§ 5.

Treść zarządzenia kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej przekaże do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu, doręczenie kopii zarządzenia kierownikom komórek organizacyjnych, umieszczenie na stronie BIP Sądu Rejonowego w Lubartowie.

 

 

 

 

 

 


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Małgorzata Polak
Data wytworzenia informacji: 2017-03-08
Data udostępnienia informacji: 2017-03-21
 
Opis pliku:ZARZĄDZENIE NR Adm. 221-5/2017 dni wolne ikona
Plik zamieścił:Artur Jezior
Plik wytworzył:Małgorzata Polak
Data wytworzenia informacji:2017-03-08
Data udostępnienia informacji:2017-03-21