Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


ZARZĄDZENIE NR Adm. 221-15/2017 dot. ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lubartowie w 2018 roku


 

ZARZĄDZENIE NR Adm. 221-15/2017

Prezesa Sadu Rejonowego w Lubartowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lubartowie
w 2018 roku

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a oraz art. 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2016. 2062 ze zm.) w z w. z § 40 ust. 1 rozporządzenia i Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015. 2316 ze zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016. 1666)

zarządza się co następuje:

§1.

Ustala się dzień 8 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy za święto 6 stycznia 2018 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

§2.

Treść zarządzenia kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej przekaże do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu, doręczenie kopii zarządzenia kierownikom komórek organizacyjnych, umieszczenie na stronie BIPSądu Rejonowego w Lubartowie.


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Małgorzata Polak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-30
Data udostępnienia informacji: 2017-10-31
 
Opis pliku:ZARZĄDZENIE NR Adm. 221-15/2017 dot. ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Lubartowie w 2018 roku ikona
Plik zamieścił:Artur Jezior
Plik wytworzył:Małgorzata Polak
Data wytworzenia informacji:2017-10-30
Data udostępnienia informacji:2017-10-31