Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 11 lutego 2013 roku


 

Komunikat

Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie

z dnia 11 lutego 2013 roku

 

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku ”Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Zasadniczym  celem  tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Dyżury specjalistów podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. W Lublinie taki Ośrodek działa przy Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5 tel/fax: 81 534 38 87, zaś jego Filie znajdują się w Puławach przy ul. Słowackiego 32 /Punkt Konsultacyjno – Informacyjny przy Kościele Św. Brata Alberta/ oraz w Chełmie przy ul. Lubelskiej 55 /Punkt Interwencyjno - Konsultacyjno – Informacyjny przy Kościele p.w. Rozesłania Św. Apostołów/. Dyżury specjalistów w Ośrodku oraz w Filiach będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach  od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10 do 13.       

Sąd Rejonowy w Lubartowie będzie brać czynny udział w akcji „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W związku z powyższym w budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 57 w Lubartowie w dniach od 25 lutego do 1 marca 2013 roku będą udzielane  osobom zainteresowanym bezpłatne informacje o prawach przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

W żadnym przypadku informacje nie będą obejmować porad prawnych mogących się odnosić do konkretnych spraw.

 

Wykaz dyżurów  w ramach obchodów

„Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” 

 

 

- 25 lutego 2013 roku  -     asystent Wojciech Weremczuk               - pokój nr 112

                                      kurator – Aneta  Skarzyńska                   - pokój nr 3

 

- 26 lutego 2013 roku  -     asystent Wojciech Weremczuk               - pokój nr 112

                                       st. kurator Edyta Czarniak                     - pokój nr 4

 

- 27 lutego 2013 roku  -     asystent Wojciech Weremczuk               - pokój nr 112

                                         kurator Halina Urban                          -  pokój nr 6

 

- 28 lutego 2013 roku -     asystent Tomasz Cybulski                       - pokój nr 112 

                                     kurator specjalista Agnieszka Kowalska      - pokój nr 2

 

- 1 marca 2013 roku -       asystent Tomasz Cybulski                       - pokój nr 112

                                     kurator specjalista Renata Braksal            -  pokój nr 5     

 

                                                                        Prezes Sądu

                                                                      /-/ Anna Gebal


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Data udostępnienia informacji: 2013-02-13
Data zarchiwizowania informacji: 2013-06-07