Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Protest pracowników Sądu Rejonowego w Lubartowie przeciwko zniesieniu Sądu Rejonowego w Lubartowie


Lubartów, dnia 22 lutego 2012 roku

 

 

Rada Zakładowa ZZPWS RP

przy Sądzie Rejonowym

w Lubartowie

 

 

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

Al. Ujazdowskie 11

00 – 950 Warszawa

 

 

 

Pracownicy Sądu Rejonowego w Lubartowie wyrażają stanowczy protest przeciwko likwidacji naszego Sądu i łączenia go z Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Nie znamy powodów dla których podjęto decyzję skreślenia Sądu Rejonowego w Lubartowie z pierwszego projektu  rozporządzenia, który bardzo dobrze wywiązuje się z nałożonych obowiązków orzeczniczych i administracyjnych, na co wskazują dane statystyczne. 

Kadra urzędnicza zatrudniona w tutejszym Sądzie spełniając warunki Ustawy o Pracownikach Sądów i Prokuratury nadal systematycznie podwyższa kwalifikacje zawodowe (ukończenie studiów), a od ponad czterech lat nie otrzymała żadnych realnych podwyżek, zwrotów kosztów podnoszenia kwalifikacji, a jeszcze teraz może stracić pracę w wyniku reorganizacji. Jak przy każdej reorganizacji na pewno okaże się - o czym już wiemy z projektu rozporządzenia - że część stanowisk pracy i komórek organizacyjnych zostanie w wyniku likwidacji zniesiona.

Ponadto uważamy, że likwidacja ( nazywana reorganizacją) ponad 100 sądów rejonowych to tak duże przedsięwzięcie, które powinno być konsultowane z Krajową Radą Związku w odpowiednich terminach.

Jak nam wiadomo, takie konsultacje nie odbyły się. Narusza to fundamentalne prawa wynikające z ustawy o związkach zawodowych. Takim bezceremonialnym stanowiskiem czujemy się upokorzeni.

Naszym zdaniem projekt zniesienia sądów jest nieracjonalny ze względów organizacyjnych, demograficznych i geograficznych, jest sprzeczny z niedawną zmianą ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych przewidującą w art. 21 istnienie sądów rejonowych różnych wielkości. Projekt znosi jednostki wydolne i dobrze funkcjonujące, nie uwzględnia słusznych stanowisk organów samorządu terytorialnego, lekceważy potrzeby obywateli,  ignoruje oczywiste względy związane z komunikacją.

Przypadkiem skrajnie nonsensownym jest pomysł przyłączenia naszego sądu do oddalonego o ponad 40 km Świdnika (np. interesant z miejscowości Skarbiciesz z gminy Jeziorzany musiałby  pokonać drogę około 80 km). Połączenie drogowe między miastami prowadzi przez zatłoczony Lublin, co utrudni dostępność do siedziby sądu oraz dodatkowe koszty jakie będzie musiała ponieść społeczność lokalna będąca często bez żadnych środków utrzymania, o czym świadczy duże bezrobocie w powiecie lubartowskim.

Społeczne skutki mających nadejść zmian są dość wysokie i negatywne.

Nadto bardzo prosimy o wyjaśnienia co do zasad interpretacyjnych nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych. Akt ten mówi jedynie o zniesieniu Sądu Rejonowego w Lubartowie, nie odnosi się jak poprzedni dokument do utworzenia Wydziałów Zamiejscowych w dotychczasowej siedzibie Sądu.

Budzi to zastanowienie nad rzeczywistym kształtem przygotowywanej reformy i faktycznym statusem oraz stabilizacją zawodową pod kątem dalszego zatrudnienia urzędników sądowych i innych pracowników sądów.

Prosimy Krajową Radę o przedstawienie naszego stanowiska i jego poparcie na spotkaniu z Panem Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem w dniu 29 lutego 2012 roku.

 

                                                     Pracownicy Sądu Rejonowego w Lubartowie


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Artur Jezior
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2012-02-22
Data udostępnienia informacji: 2012-02-28
Data zarchiwizowania informacji: 2013-06-07