Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie /sygn. konkursu Adm.111/5/2011/


1.W konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie przeprowadzonym w dniu 14 marca 2011 roku wzięły udział następujące osoby:

 

L.p

Imię i Nazwisko kandydata

Wyniki części testowej konkursu      (0-36pkt)

Wyniki z rozwiązania kazusów      (0-12 pkt)

RAZEM ilość uzyskanych punktów

1

Monika Gajownik

31

4

35

2

Monika Anna Okońska

27

5

32

3

Wojciech Michał Weremczuk

34

12

46

 

2. W wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko asystenta sędziego wybrany  został :

 


1. Pan Wojciech Michał Weremczuk


3. Nie została sporządzona lista kandydatów rezerwowych z uwagi na nie uzyskanie przez pozostałych kandydatów wymaganej ilości punktów określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).

 

 

                                                         Prezes
                                                  Sądu Rejonowego                                   
                                                  /-/ Anna Gębal


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2011-03-14
Data udostępnienia informacji: 2011-03-16
Data zarchiwizowania informacji: 2011-04-12