Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 14 lutego 2011 roku - „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”


             Prezes                                                

    Sądu  Rejonowego

          w Lubartowie

                             

Nr Prez. Adm. 012/ 11  /11

 

 

 

Komunikat

Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie

z dnia 14 lutego 2011 roku

 

 

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 21 lutego do 26 lutego 2011 roku „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Zasadniczym  celem  tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Sąd Rejonowy w Lubartowie będzie brać czynny udział w akcji „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W związku z powyższym w budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 57 w Lubartowie w dniach od 21 do 25 lutego 2011 r. będą udzielane  osobom zainteresowanym bezpłatne informacje o prawach przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Na terenie Apelacji Lubelskiej został utworzony jeden Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” w Lublinie przy ulicy Bernardyńskiej 5 – tel/fax: 81 53 43 887.

Szczegółowe informacje na temat miejsca oraz terminów udzielania porad oraz podmiotów uczestniczących w akcji organizowanej w tut. Sądzie będą zamieszczone poczynając od 15 lutego 2011 r. na tablicy ogłoszeń tut. Sądu i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubartowie, a także od tego dnia będą udzielane pod numerem telefonu 081 852 68 24.

 

 

 

 

                                                                                                             Prezes

                                                                                                    Sądu Rejonowego

 

                                                                                                      /-/ Anna Gębal


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2011-02-14
Data udostępnienia informacji: 2011-02-15
Data zarchiwizowania informacji: 2011-03-01