Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie z dnia 4 marca 2010 roku.


Zarządzenie

Nr Adm.111/12/201 z dnia 4 marca 2010 roku

 

           1. Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy ustalam:
– za święto przypadające w sobotę 1 maja 2010 r. obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin pracownicy Sądu Rejonowego w Lubartowie uprawnienie powyższe zrealizują poprzez odebranie innego dnia wolnego w miesiącu maju 2010 r. tak aby zapewnione było  prawidłowe funkcjonowanie  Wydziałów i Oddziałów Sądu Rejonowego w Lubartowie we wszystkie dni tygodnia.


– za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2010 r. obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin wyznaczam wolny dzień 24 grudnia 2010 r.
W tym dniu Sąd Rejonowy w Lubartowie nie będzie urzędował.

2. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych do dnia 25 marca 2010 roku przedstawią harmonogram wykorzystywania przez pracowników należnego dnia wolnego w miesiącu maju 2010 r.


3. Treść zarządzenia Oddział Administracyjny  przekaże do wiadomości   poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, doręczenie kopii zarządzenia kierownikom komórek organizacyjnych, umieszczenie na stronie BIP Sądu Rejonowego w Lubartowie.

 

 

                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                        Anna Gębal


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2010-03-04
Data udostępnienia informacji: 2010-03-31
Data zarchiwizowania informacji: 2011-01-12