Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 1 lutego 2010 r.


             Prezes                                                

    Sądu  Rejonowego

          w Lubartowie

                            

Nr Prez. Adm. 012/  1  /10

 

 

 

Komunikat

Prezesa Sądu Rejonowego w Lubartowie

z dnia 1 lutego 2010 roku

 

 

 

 

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuratorami oraz organizacjami pozarządowymi organizuje w dniach od 22 lutego do 26 lutego 2010 roku ’Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

Sąd Rejonowy w Lubartowie będzie brać czynny udział w akcji „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W związku z powyższym w budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 57 w Lubartowie w dniach od 22 do 26 lutego 2010 r. będą udzielane  osobom zainteresowanym bezpłatne informacje o prawach przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Do udziału w akcji oraz do zaprezentowania swojej działalności i ofert zaproszone zostaną również organizacje pozarządowe zajmujące się udzielaniem pomocy ofiarom przestępstw. 

Szczegółowe informacje na temat miejsca oraz terminów udzielania porad oraz podmiotów uczestniczących w akcji organizowanej w tut. Sądzie będą zamieszczone poczynając od 18 lutego 2010 r. na tablicy ogłoszeń tut. Sądu i na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lubartowie, a także od tego dnia będą udzielane pod numerem telefonu 081 852 68 24.

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                               Anna Gębal

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Anna Gębal
Dokument zarchiwizował: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2010-02-03
Data udostępnienia informacji: 2010-02-03
Data zarchiwizowania informacji: 2010-03-04