Sąd Rejonowy w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Sąd Rejonowy


Sąd Rejonowy

 

 

 

ul. Lubelska 57

 

 

 

21 - 100 Lubartów

 

 


tel:  81 852 68 00

 

 

NIP 714-14-13-630

 

Regon 000323045

 

 

 

 

 INFORMACJA: Z dniem 1.I.2015, uległy zmianie numery rachunków bankowych.

 

 

Uwaga! Fałszywy komornik rozsyła wirus poprzez wiadomości mailowe

Uprzejmie informujemy, że wiadomości mailowe rozsyłane przez "Komornika Sądowego Romana Kaczorowskiego" nie mają żadnego związku z działalnością Sądu Okręgowego w Szczecinie. Załącznik może stanowić nośnik złośliwego oprogramowania, który po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

Poniżej treść rozsyłanego maila:

   Adm. 012-39/2012

Zarządzenie

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Lubartowie

z dnia 7 maja 2015 roku

 

Na podstawie art.22 § 1 pkt 1 lit. A oraz art. 31ą § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz 427 ze zm.) w zw. z § 45 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 1988 r. Nr 21, poz. 94 ze zmian.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się dzień  5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Lubartowie z odpracowaniem w sobotę                  w dniu 27 czerwca 2015 roku.

§ 2

 Ustala się dzień 14 sierpnia 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Lubartowie za święto przypadające w dniu  15 sierpnia 2015 roku.

§ 3

Ustala się dzień 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Lubartowie za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 roku.

§ 4

      Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania i podlega  umieszczeniu na stronie internetowej BIP Sądu Rejonowego w Lubartowie.

 

 

 

 


Dokument wpisał: Artur Jezior
Dokument wytworzył: Artur Jezior
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-01-15